Cartref

*HYSBYSEB SWYDD CYNORTHWYYDD CYLCH MEITHRIN*

Mae Cylch Meithrin Soar yn chwilio am Gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y Feithrinfa. Cyflogwr: Cylch Meithrin Soar Cyflog: £5.13 – £6.50 yr awr yn ddibynol ar oed Dyddiad Cau: 19/06/2015 (35 diwrnod) Amser Cau: 17:00:00 Lleoliad Canolfan SoarPontmorlaisMerthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF47 mwy »
15 Mai 2015

Cyngherddau a Digwyddiadau’r Hwyr Eisteddfod Caerffili 2015

Cartref
12 Mai 2015

Sesiwn Werin gyda Jamie Bevan

Dewch draw i’r New Crown Inn, Merthyr Tudful ar ddydd Sul 17eg o Fai i fwynhau prynhawn o Ganu gwerin a chanu traddodiadol gyda Jamie Bevan. Dechrau am 2yp, Am ddim! Prydiau a Diodydd da ar gael! Dewch i ymuno mewn neu gymdeithasu yn Gymraeg, agored i bawb!
11 Mai 2015

Her Cyw Iâr

Ymunwch â’r Her Cyw Iâr a helpu i haneru nifer yr achosion o wenwyn bwyd Campylobacter Fel cenedl, rydym ni’n caru cyw iâr – mae’n dod â phawb ynghyd o amgylch y bwrdd bwyd am ginio dydd Sul ac o gwmpas y barbeciw ar brynhawniau braf. Ond mae un broblem fach; gall cyw iâr achosi mwy »
11 Mai 2015

Grwpiau Wythnosol Canolfan Soar

Cartref
14 Mai 2015

Bunting Eisteddfod Caerffili 2015

Cartref
12 Mai 2015

Stiwardio yn Eisteddfod Yr Urdd 2015

Cartref
Pwy sydd am stiwardio yn Eisteddfod yr Urdd eleni?
11 Mai 2015

YMCA Merthyr Tudful

Rwy’n gweithio i newyddion teledu’r BBC, Newyddion 9. Yn ddiweddar darllenais am gynlluniau i ail adfer yr YMCA ym Merthyr. Dwi’n deall roedd y YMCA arfer bod yn le poblogaidd ymysg aelodau o’r gymuned leol a nifer o ddigwyddiadau wedi bod yno dros y blynyddoedd. Hoffwn siarad a phobol am eu hatgofion o’r YMCA a mwy »
11 Mai 2015