Cartref

 • Gŵyl Werin Hydref

  Rhagor 25 September 2019
 • Noson gyda Ifor ap Glyn 5 Medi 2019

  Rhagor 16 August 2019
 • Apêl Adnewyddu Organ Canolfan Soar

  Y Prosiect

  Mae’r prosiect yn cynnwys tair elfen,

  1. Adferiad Organ Peter Conacher, Graddfa 2, i’w chyflwr gwreiddiol.

   

  1. Cynllun Gweithgareddau Celfyddydol a Threftadaeth tair blynedd sy’n dod â’r organ yn ôl i galon y cymuned ac yn ein galluogi ni i ymgysylltu â’n cymuned mewn ffyrdd newydd drwy gelfyddydau digidol, dawns, cerddoriaeth, theatr a llawer mwy.

   

  1. Cyflogi Swyddog Treftadaeth a fydd yn rhoi’r Cynllun Gweithgareddau ar waith ac â chefnogaeth gwirfoddolwyr newydd yn dysgu sgiliau newydd gan roi cyfle i roi yn ôl i’r gymuned.

   

  Prif nod y prosiect yw cynyddu ymgysylltiad cymunedol a chynyddu hyder a hunan barch ac ehangu gorwelion.

  Roeddem ni’n llwyddiannus yn sicrhau Grant Datblygu’r Prosiect oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, i ddatblygu’r cynllun. Bellach, rydym ni mewn sefyllfa i gyflwyno cais am yr ail rownd ddiwedd Tachwedd 2018 am ...

  Rhagor 20 January 2019
 • Cyfarfod Blynyddol

  Dewch i glywed am waith Canolfan Soar dros y flwyddyn diwethaf yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2017-18

  Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 am 6.30 y.h. tan 7.30 y.h
  Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful

  Rhagor 10 December 2018
 • Don Giovanni – Opra Cymru – 12 Medi

  Rhagor 17 August 2019
 • Gwyl Pentref Byd Eang

  Rhagor 14 August 2019
 • Cyngerdd Organ Soar

  Rhagor 13 December 2018
 • Dysgu’n Gymraeg

  Ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu Addysg Cyfrwng Cymraeg

  30 Tachwedd yn Advertureland, Merthyr Tydfil rhwng 10yb a 2yp – Cyfle i gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael yn yr ardal.

  Rhagor 13 November 2018