Cartref

Rhaglennu Nadolig S4C

S4C
16 Rhagfyr 2014

APÊL GŴYL MIMOSA LERPWL Mai 29-31 2015

Cartref
Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi APÊL GŴYL MIMOSA LERPWL Mai 29-31 2015  Bwriadwn fel Cymry Lerpwl trwy gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi gynnal Gŵyl Mimosa fel rhan o ddathliadau pwysig a hynny o nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, Mai 31, 2015. Gan fod y llong hwyliau Mimosa wedi gadael porthladd Lerpwl yn mwy »
9 Rhagfyr 2014

Hysbyseb Swydd – Cyfieithydd

Cartref
Cyfieithydd Menter Iaith Merthyr Tudful Swydd Rhan Amser (30 awr yr wythnos) Cyflog i’w drafod yn ôl profiad   Person i ymgymryd â holl agweddau’r gwasanaeth cyfieithu, gan gynnwys gwaith cyfieithu   ysgrifenedig a gwaith cyfieithu ar wefannau (darparir hyfforddiant) Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â; Lisbeth Mclean Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr mwy »
4 Rhagfyr 2014

Apiau newydd i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymraeg

Cartref
APIAU NEWYDD I HELPU PLANT I DDYSGU DARLLEN YN Y GYMRAEG APIAU MAGI ANN Mae cenedlaethau o blant wedi dysgu darllen gyda llyfrau bach du a gwyn hoffus Magi Ann a’i ffrindiau, ac mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac mwy »
27 Tachwedd 2014

Cân i Gymru

Cartref
16 Rhagfyr 2014

Noson Garolau

Cartref
Dathlwyd y Nadolig yma yng Nghanolfan Soar drwy gynnal Noson Garolau yn y Theatr.  Cafwyd noson hynod o lwyddiannus gyda chôr Adran Babanod ac Adran Iau Ysgol Santes Tudful a nifer o berfformiadau arbennig gan Ysgol Gyfun Rhydywaun.  Cafwyd hefyd darlleniadau gan staff y Ganolfan.  Anne England oedd arweinydd y noson a’r cyfeilydd oedd Marcus mwy »
9 Rhagfyr 2014

Crefft Nadolig

Dewch i ddysgu sut i wneud addurniadau Nadolig eich hun! Dydd Mercher 17/12/14 – 6-8y.h Canolfan Soar, Pontmorlais £3 yn cynnwys deunyddiau I bwcio lle ffoniwch – 01685 722176 neu ebostiwch emma@merthyrtudful.org (Addas i Oedolion)
3 Rhagfyr 2014

Aelod Cynulliad dros Ferthyr yn ymweld â Theatr Soar i nodi diwrnod menter gymdeithasol

Cartref
Merthyr Tydfil AM Huw Lewis visited Theatr Soar in Pontmorlais to mark social enterprise day and highlight how it benefits the area. Officially opened in June 2011, Theatr Soar is home to a wide range of cultural activities through both the Welsh and English languages. It offers a space where professional and amateur drama groups mwy »
27 Tachwedd 2014