Cartref

Cerdd y Nos

Cartref
7 Ionawr 2016

Taith Ysbrydion

Cartref
Dewch gyda ni ar daith ysbrydion o gwmpas Maenordy Llancaiach Fawr! 15 Ionawr 2016 Cwrdd yn Llancaiach erbyn 18:45 £15.00 y person Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu! I gadw lle : 01685 722176  / https://uk.patronbase.com/_Soar/Productions/D8/Performances (Rhaid cadw lle a thalu erbyn  8 Ionawr fan pellaf)    
13 Tachwedd 2015

Noson Garolau

Cartref
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng Nghanolfan Soar! Cyfle i ganu carolau Cymraeg a chlywed perfformiadau gan blant ysgolion Cymraeg lleol! 8/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 18:00 £2.00 (Talu wrth y drws) Dewch yn llu!
13 Tachwedd 2015

*HYSBYSEB SWYDD CYNORTHWYYDD CYLCH MEITHRIN*

Mae Cylch Meithrin Soar yn chwilio am Gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y Feithrinfa. Cyflogwr: Cylch Meithrin Soar Cyflog: £5.13 – £6.50 yr awr yn ddibynol ar oed Dyddiad Cau: 19/06/2015 (35 diwrnod) Amser Cau: 17:00:00 Lleoliad Canolfan SoarPontmorlaisMerthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF47 mwy »
15 Mai 2015

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith

Cartref
Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful. Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a mwy »
16 Tachwedd 2015

(English) Parti ‘Dolig y Dysgwyr

Cartref
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni ‘Dysgwr y Flwyddyn’, adloniant a bwffe Nadoligaidd. 10/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 19:00 £12 – i archebu tocyn : http://www.theatrsoar.co.uk Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu!
13 Tachwedd 2015

Parti gyda Siôn Corn

Cartref
Dewch i gwrdd â Siôn Corn ag ymarfer eich Cymraeg! 5/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5.50 – Pris yn cynnwys anrheg, parti, celf a chrefft a bwyd! i archebu lle : http://welshlearners.southwales.ac.uk/santa/ Dewch yn llu! 
13 Tachwedd 2015

Grwpiau Wythnosol Canolfan Soar

Cartref
14 Mai 2015