Cartref

Gŵyl Solar 2017

Cartref
Menter Iaith Merthyr Tudful GŴYL SOLAR! Dyma flas o be fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Solar! Mae mynediad yn y dydd yn rhad ac am ddim a thocynnau i’r gig gyda’r hwyr ar gael i’w harchebu am £6 (£4 consesiwn) o swyddfa docynnau Soar: 01685 722176
4 Gorffennaf 2017

Picnic Haf Peppa Pinc!

Cartref
Dewch i fwynhau Picnic Haf gyda Peppa Pinc! Fydd picnic, celf a chrefft a lot o gemau hwylus gyda Peppa! 18 Mehefin, 2016 12:00 – 15:00 Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5 y plentyn (Cadwch le drwy ffonio 01685 722176)
19 Mai 2016

Diwrnod Hyfryd Sali Mali

Cartref
Mae Sioe Sali Mali yn Theatr Soar nawr wedi GWERTHU MAS!  
19 Mai 2016

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith

Cartref
Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful. Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a mwy »
16 Tachwedd 2015

Sul Siarad Merthyr Tudful

Cartref
19 Mai 2016

Ymgyrch Y Bél – Pasio’r Bale dros Gymru

Cartref
Mae Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar yn cymryd rhan yn Ymgyrch Y Bél, Pasio’r Bale dros Gymru. Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i Gymru yn yr Ewros, dewch draw i Ganolfan Soar a gofynnwch am arwyddo’r Bél!
19 Mai 2016

Cerdd y Nos

Cartref
7 Ionawr 2016

Taith Ysbrydion

Cartref
Dewch gyda ni ar daith ysbrydion o gwmpas Maenordy Llancaiach Fawr! 15 Ionawr 2016 Cwrdd yn Llancaiach erbyn 18:45 £15.00 y person Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu! I gadw lle : 01685 722176  / https://uk.patronbase.com/_Soar/Productions/D8/Performances (Rhaid cadw lle a thalu erbyn  8 Ionawr fan pellaf)    
13 Tachwedd 2015