Cartref

Clwb Gwyliau Soar

Dewch i fwynhau gweithgareddau hafaidd yng Nghanolfan Soar. Mae’r clwb yn digwydd yn ddyddiol o 9:00 – 15:00 pob dydd o 21/07/14 – 01/08/2014, yn agored i blant cynradd gyda’r sesiwn bore (9-11) am ddim!! Dim ond £10 am y diwrnod cyfan. Cysylltwch am fwy o fanylion: 01685 722176
22 Gorffennaf 2014

Noson yng nghwmni MIKE JENKINS

Cartref
Hoffai Gymdeithas Gymraeg Soar eich gwahodd i noson yng nghwmni’r bardd Mike Jenkins. Dyma gyfle i gwrdd a Mike, ei holi a’i longyfarch ar gyrraedd Rhestr Hir Llyfr Y Flwyddyn eleni gyda’i lyfr Barkin!
11 Mehefin 2014

Ysgol Haf Harlech 14 – 18 Gorffennaf 2014. Croeso i ddysgwyr o bob lefel.

Cartref
2 Mai 2014

Hysbyseb Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Cartref
Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa Menter Iaith Merthyr Tudful Cefnogir y swydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am  gyfnod o 1 blwyddyn  Swydd Rhan Amser:  22.5 awr yr wythnos  Cyflog  £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn) Rydym yn chwilio am berson egniol gyda phrofiad o ymgysylltu gyda’r gymuned trwy’r celfyddydau.  Bydd y person yn gweithredu rhaglen celfyddydol mwy »
10 Ebrill 2014

Soar Ar Y Stryd 2014, Awst 15-17

Mae Soar yn dychwelyd i strydoedd Merthyr Tudful gan gynnig ystod o weithgareddau, perfformiadau a hyd yn oed bwyd! Bandiau yn cynnwys Twmffat a Jamie Bevan ar y nos Wener a Clustiau Cwn, Delyth McLean a Brython Shag ar y nos Sadwrn. Bydd adloniant i blant gan Martyn Geraint a Heini ar brynhawn Sadwrn a mwy »
22 Gorffennaf 2014

Lady GoGo Goch

Cartref
Sioe newydd dwyieithog / dimieithog yn dod i Theatr Soar ar Nos Iau 15/05/2014 am 7.30yn. Tocynnau £5 (£4 consesiynau) New bilingual / nonlingual(!) stage show coming to Theatr Soar, Thursday 15/05/2014, 7.30pm. Tickets £5 (£4 concessions) Swyddfa Docynnau / Box Office; 01685 722176
7 Mai 2014

Clwb Rhedeg a Ffitrwydd Soar

Cartref
Clwb Rhedeg a Ffitrwydd Soar. Pob nos Fawrth. 6.30 – 7.30 Canolfan Soar. £2.00 yr wythnos. Yn cychwyn 29/4/2014 – Croeso cynnes i ddechreuwyr a rhedwyr profiadol Am fwy o fanylion cysylltwch â Phyl—Swyddog Maes 01685 722176
16 Ebrill 2014

Deiseb yn cefnogi gwaith y Mentrau Iaith

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu deg i’r Mentrau. Os allech lofnodi’r ddeiseb isod a rhannu’r manylion gyda’ch cyfeillion byddem yn ddiolchgar iawn. “Galwn ar y Cynulliad i ofyn i Lywodraeth Cymru: longyfarch y Mentrau Iaith mwy »
14 Mawrth 2014