Cartref

Apêl Adnewyddu Organ Canolfan Soar

Cartref
Y Prosiect Mae’r prosiect yn cynnwys tair elfen, Adferiad Organ Peter Conacher, Graddfa 2, i’w chyflwr gwreiddiol.   Cynllun Gweithgareddau Celfyddydol a Threftadaeth tair blynedd sy’n dod â’r organ yn ôl i galon y cymuned ac yn ein galluogi ni i ymgysylltu â’n cymuned mewn ffyrdd newydd drwy gelfyddydau digidol, dawns, cerddoriaeth, theatr a llawer mwy »
20 Ionawr 2019

Cyfarfod Blynyddol

Cartref
Dewch i glywed am waith Canolfan Soar dros y flwyddyn diwethaf yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2017-18 Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 am 6.30 y.h. tan 7.30 y.h Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful
10 Rhagfyr 2018

Gŵyl Solar 2017

Cartref
Menter Iaith Merthyr Tudful GŴYL SOLAR! Dyma flas o be fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Solar! Mae mynediad yn y dydd yn rhad ac am ddim a thocynnau i’r gig gyda’r hwyr ar gael i’w harchebu am £6 (£4 consesiwn) o swyddfa docynnau Soar: 01685 722176
4 Gorffennaf 2017

Cyngerdd Organ Soar

Cartref
13 Rhagfyr 2018

Dysgu’n Gymraeg

Cartref
Ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu Addysg Cyfrwng Cymraeg 30 Tachwedd yn Advertureland, Merthyr Tydfil rhwng 10yb a 2yp – Cyfle i gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael yn yr ardal.
13 Tachwedd 2018

Sul Siarad Merthyr Tudful

Cartref
19 Mai 2016