Cartref

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

Cartref
Dewch i fwynhau diwrnod o hwyl gyda’r teulu i gyd yng Nghanolfan Soar!
16 Mawrth 2015

Helfa Wyau Pasg

Cartref
2 Mawrth 2015

Clwb Gwyliau Soar – Hanner Tymor Chwefror 2015

Cartref
Gaethon ni Clwb Gwyliau hynod o lwyddiannus yn ystod Hanner Tymor Chwefror eleni gyda 58 o blant i gyd o ysgolion Cymraeg Merthyr Tudful yn mynychu dros yr wythnos. Cynhelir y Clwb yng Nghanolfan Soar ym Mhontmorlais gydag amryw o weithgareddau hwylus! Thema’r Clwb tro yma oedd ‘Wythnos Cymraeg’ i ddathlu’r ffaith fod Dydd Gŵyl Dewi mwy »
2 Mawrth 2015

Glwysynni

Cartref
Glwysynni Sioe wedi’i chreu a’i pherfformio gan blant Merthyr Tudful.  Mae cwmni drama Theatr Gybolfa, mewn cydweithrediad â Menter Iaith Merthyr Tudful a Theatr Soar, wedi bod yn gweithio gyda disgyblion o ysgolion Merthyr Tudful ar brosiect drama, gyda’r bwriad i gynnig llwyfan i blant a phobl ifanc mynegi eu hunain yn greadigol drwy gyfrwng mwy »
26 Chwefror 2015

Fforwm Treftadaeth Ieuenctid Redhouse

Cartref
5 Mawrth 2015

Cylch Meithrin Soar

Cartref
2 Mawrth 2015

Brwydr y Bandiau 2015

Cartref
27 Chwefror 2015

Siop Siarad Merthyr Tudful

Cartref
Dewch i ymarfer eich Cymraeg! Canolfan Soar, Merthyr Tudful Bob dydd Iau Dechrau 05/03/2015 12:45 – 1:30pm: (Beginner) Mynediad/Sylfaen 1:30 – 2:15pm: (Moderate) Sylfaen/Canolradd 2:15 – 3pm: Uwch/Rhygl
23 Chwefror 2015