Cartref

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

Cartref
Dewch i fwynhau diwrnod o hwyl gyda’r teulu i gyd yng Nghanolfan Soar!
16 Mawrth 2015

Helfa Wyau Pasg

Cartref
2 Mawrth 2015

Clwb Gwyliau Soar – Hanner Tymor Chwefror 2015

Cartref
Gaethon ni Clwb Gwyliau hynod o lwyddiannus yn ystod Hanner Tymor Chwefror eleni gyda 58 o blant i gyd o ysgolion Cymraeg Merthyr Tudful yn mynychu dros yr wythnos. Cynhelir y Clwb yng Nghanolfan Soar ym Mhontmorlais gydag amryw o weithgareddau hwylus! Thema’r Clwb tro yma oedd ‘Wythnos Cymraeg’ i ddathlu’r ffaith fod Dydd Gŵyl Dewi mwy »
2 Mawrth 2015

Glwysynni

Cartref
Glwysynni Sioe wedi’i chreu a’i pherfformio gan blant Merthyr Tudful.  Mae cwmni drama Theatr Gybolfa, mewn cydweithrediad â Menter Iaith Merthyr Tudful a Theatr Soar, wedi bod yn gweithio gyda disgyblion o ysgolion Merthyr Tudful ar brosiect drama, gyda’r bwriad i gynnig llwyfan i blant a phobl ifanc mynegi eu hunain yn greadigol drwy gyfrwng mwy »
26 Chwefror 2015