Cartref

Ymchwiliad i waith Athrawon Cyflenwi

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd yn ystyried y mater o waith athrawon cyflenwi ac maent yn edrych i gasglu tystiolaeth a safbwyntiau gan bobl ar draws Cymru. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr ymchwiliad yma. Yn fras, mae gennym ddau holiadur er mwyn casglu safbwyntiau: un ar gyfer plant a mwy »
22 Ionawr 2015

Sesiwn Acwstig Cymreig

Cartref
Sesiwn Acwstig Cymreig Tafarn y Crown, Merthyr Tudful Prynhawn Dydd Sul 25/1/15 2yp Mynediad am ddim, casgliad tuag at Meithrin Soar.
16 Ionawr 2015

Amser Stori a Chân

Cartref
Dewch i fwynhau Amser Stori a Chân gyda’ch plentyn! 30/1/15 12/2/15 26/2/15 10 – 10:45y.b £1 Canolfan Soar, Merthyr Tudful Am wybodaeth – 01685 722176
15 Ionawr 2015

Y Chwe Gwlad

Cartref
Dewch i wylio gemau’r Chwe Gwlad ar y sgrin fawr! Mynediad £5 yn cynnwys; Anrheg o Siop y Ganolfan Bwyd hanner amser gan Caffi Cwtsh Sgrin fawr i wylio’r Gêm Sylwebaeth S4C Gofal plant am y gemau yn ystod y dydd Am wybodaeth  - 01685 722176
13 Ionawr 2015

Arolwg Gwasanaethau Plant

Cartref
Mae S4C yn awyddus i glywed barn rhieni am ein gwasanaethau plant. Os oes gennych blant sy’n 13 oed neu iau, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i lenwi’r arolwg canlynol os gwelwch yn dda? Arolwg gwasanaeth plant
19 Ionawr 2015

Hysbyseb Swydd – Cyfieithydd (Wedi Cau)

Cartref
Cyfieithydd Menter Iaith Merthyr Tudful Swydd Rhan Amser (30 awr yr wythnos) Cyflog i’w drafod yn ôl profiad   Person i ymgymryd â holl agweddau’r gwasanaeth cyfieithu, gan gynnwys gwaith cyfieithu   ysgrifenedig a gwaith cyfieithu ar wefannau (darparir hyfforddiant) Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â; Lisbeth Mclean Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr mwy »
15 Ionawr 2015

Patagonia

Cartref
Dewch i wylio ffilm ‘Patagonia’! Dangosiad ffilm Patagonia gyda phryd o Gawl am ginio i ddathlu Santes Dwynwen. 23/01/15 – 1.30y.p Mynediad : £5 Am wybodaeth: 01685 722176
13 Ionawr 2015

Cystadleuaeth Santes Dwynwen

Cartref
Tynnwch neu dyluniwch lun 2D ar gyfer blaen Cerdyn Santes Dwynwen. Bydd y llun buddugol yn cael eu hargraffu ar 2000 o gardiau Santes Dwynwen i’w dosbarthu o amgylch Merthyr Tudful. Dyddiad Cau: 16/01/2015 Am fwy o wybodaeth : Nia Brodrick – nbrodrick@merthyr.ac.uk
9 Ionawr 2015