Cartref

Y Clwyf

Cartref
Cyfieithiad o Ddrama seicolegol yn cael ei pherfformio gan Gwmni Cwm Ni. 30/04/2014 – 8.00yh. Mynediad £3.00
16 Ebrill 2014

Hysbyseb Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Cartref
Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa Menter Iaith Merthyr Tudful Cefnogir y swydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am  gyfnod o 1 blwyddyn  Swydd Rhan Amser:  22.5 awr yr wythnos  Cyflog  £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn) Rydym yn chwilio am berson egniol gyda phrofiad o ymgysylltu gyda’r gymuned trwy’r celfyddydau.  Bydd y person yn gweithredu rhaglen celfyddydol mwy »
10 Ebrill 2014

Parti Calan Gaeaf

Cartref
Ar y 1af o Dachwedd cynhaliwyd Parti Calan Gaeaf yng Nghanolfan Soar. Daeth 30 o blant yr ardal i’r digwyddiad a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys arddurno bisgedi, gwneud mygydau, gêmau a peintio wynebau. Braf oedd gweld cymaint o blant yn mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg.
6 Tachwedd 2013

Gweithgareddau i blant yn ystod hanner tymor!!

Cartref
14 Hydref 2013

Clwb Rhedeg a Ffitrwydd Soar

Cartref
Clwb Rhedeg a Ffitrwydd Soar. Pob nos Fawrth. 6.30 – 7.30 Canolfan Soar. £2.00 yr wythnos. Yn cychwyn 29/4/2014 – Croeso cynnes i ddechreuwyr a rhedwyr profiadol Am fwy o fanylion cysylltwch â Phyl—Swyddog Maes 01685 722176
16 Ebrill 2014

Deiseb yn cefnogi gwaith y Mentrau Iaith

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu deg i’r Mentrau. Os allech lofnodi’r ddeiseb isod a rhannu’r manylion gyda’ch cyfeillion byddem yn ddiolchgar iawn. “Galwn ar y Cynulliad i ofyn i Lywodraeth Cymru: longyfarch y Mentrau Iaith mwy »
14 Mawrth 2014

Ymweliad â Amgueddfa y Glannau a Chanolfan Dylan Thomas

Cartref
Ar Ddydd Iau Hydref 30ain aeth criw o Ferthyr i ymweld â Amgueddfa y Glannau a Chanolfan Dylan Thomas. Roedd yn gyfle i ddysgu mwy am hanes morwrol Cymru ac am un o’n gewri diwylliannol sef Dylan Thomas. Roedd yn ddiwrnod i’w gofio, gyda 45 yn mynychu’r daith.
6 Tachwedd 2013

Gŵyl Fawr Dreftadaeth

Cartref
Cyfle i ddathlu treftadaeth gerddorol, gwerin a chyn-oesol Merthyr Tudful.
14 Hydref 2013

Flickr > Link