Cartref

Sesiwn Clap a Chân Nadolig Soar

Cartref
21 Tachwedd 2014

Soar ar y Stryd

Cartref
28 Gorffennaf 2014

Soar Ar Y Stryd 2014, Awst 15-17

Mae Soar yn dychwelyd i strydoedd Merthyr Tudful gan gynnig ystod o weithgareddau, perfformiadau a hyd yn oed bwyd! Bandiau yn cynnwys Twmffat a Jamie Bevan ar y nos Wener a Clustiau Cwn, Delyth McLean a Brython Shag ar y nos Sadwrn. Bydd adloniant i blant gan Martyn Geraint a Heini ar brynhawn Sadwrn a mwy »
22 Gorffennaf 2014

Lady GoGo Goch

Cartref
Sioe newydd dwyieithog / dimieithog yn dod i Theatr Soar ar Nos Iau 15/05/2014 am 7.30yn. Tocynnau £5 (£4 consesiynau) New bilingual / nonlingual(!) stage show coming to Theatr Soar, Thursday 15/05/2014, 7.30pm. Tickets £5 (£4 concessions) Swyddfa Docynnau / Box Office; 01685 722176
7 Mai 2014

Soar ar y Stryd

Cartref
28 Gorffennaf 2014

Clwb Gwyliau Soar

Dewch i fwynhau gweithgareddau hafaidd yng Nghanolfan Soar. Mae’r clwb yn digwydd yn ddyddiol o 9:00 – 15:00 pob dydd o 21/07/14 – 01/08/2014, yn agored i blant cynradd gyda’r sesiwn bore (9-11) am ddim!! Dim ond £10 am y diwrnod cyfan. Cysylltwch am fwy o fanylion: 01685 722176
22 Gorffennaf 2014

Noson yng nghwmni MIKE JENKINS

Cartref
Hoffai Gymdeithas Gymraeg Soar eich gwahodd i noson yng nghwmni’r bardd Mike Jenkins. Dyma gyfle i gwrdd a Mike, ei holi a’i longyfarch ar gyrraedd Rhestr Hir Llyfr Y Flwyddyn eleni gyda’i lyfr Barkin!
11 Mehefin 2014

Ysgol Haf Harlech 14 – 18 Gorffennaf 2014. Croeso i ddysgwyr o bob lefel.

Cartref
2 Mai 2014