Archif Awdur: Golygydd Menter

Picnic Haf Peppa Pinc!

Dewch i fwynhau Picnic Haf gyda Peppa Pinc!
Fydd picnic, celf a chrefft a lot o gemau hwylus gyda Peppa!

18 Mehefin, 2016
12:00 – 15:00
Canolfan Soar, Merthyr Tudful
£5 y plentyn
(Cadwch le drwy ffonio 01685 722176)Peppa Pinc Parti Haf

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith

Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful.

Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a Chymraeg ym Merthyr Tudful ac rydym, o ddewis y lleoliad hwn, yn gyffrous iawn cael clywed am rai o brosiectau arloesol Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar fel Prosiect Posib sy’n defnyddio’r Celfyddydau i fynd i’r afael â threchu tlodi, codi hyder a chreu cymunedau lle y bydd y Gymraeg yn ffynnu.

Yn ogystal byddwn yn canolbwyntio ar sut mai esblygu’r Mentrau Iaith i’r dyfodol ac yn trafod datblygiadau diweddar fel adroddiad ‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned’ a pholisi gwirfoddoli newydd Llywodraeth Cymru: Cefnogi Cymunedau: Newid Bywydau.

Rydym hefyd yn edrych ymlaen at wahodd Lles Cyf, fydd yn trafod Gwerth economaidd y Gymraeg i fusnesau a chynlluniau cyffrous i gynorthwyo mwy o fusnesau yng Nghymru i weld manteision y Gymraeg.

Dywed Iwan Hywel, Swyddog Hyfforddiant Mentrau Iaith Cymru:

“Bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i ddwyn profiadau ynghyd a thrafod syniadau newydd er mwyn esblygu gwaith y Mentrau Iaith i’r dyfodol.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael ymweld â Chanolfan ysbrydoledig fel Canolfan Soar ym Merthyr, sydd wedi sbarduno cymaint o weithgarwch cymunedol yn yr ardal, sydd, yn ei sgil wedi dod â chyfleoedd newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.

Er mai cynhadledd breifat yw hon, bydd modd dilyn hynt y trafodaethau ar ein cyfrif Twitter, @mentrauiaith neu drwy ddilyn yr hashnod #mentrau15”

1236467_519060554843069_239979391_n

Noson Garolau

Dewch i ddathlu’r Nadolig yng Nghanolfan Soar!

Cyfle i ganu carolau Cymraeg a chlywed perfformiadau gan blant ysgolion Cymraeg lleol!

8/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful

18:00

£2.00 (Talu wrth y drws)

Dewch yn llu!Noson Garolau 2015