Parti Calan Gaeaf

20131031parti1

Ar y 1af o Dachwedd cynhaliwyd Parti Calan Gaeaf yng Nghanolfan Soar. Daeth 30 o blant yr ardal i’r digwyddiad a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys arddurno bisgedi, gwneud mygydau, gêmau a peintio wynebau.
Braf oedd gweld cymaint o blant yn mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg.
20131031parti2