Hysbyseb Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Hysbyseb

Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Menter Iaith Merthyr Tudful

Cefnogir y swydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am  gyfnod o 1 blwyddyn 

Swydd Rhan Amser:  22.5 awr yr wythnos 

Cyflog  £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn)

Rydym yn chwilio am berson egniol gyda phrofiad o ymgysylltu gyda’r gymuned trwy’r celfyddydau.  Bydd y person yn gweithredu rhaglen celfyddydol yn Theatr Soar ac yn trefnu gweithdai a digwyddiadau ar draws sir Merthyr Tudful.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Lisbeth McLean

Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB

01685-722176/ lis@merthyrtudful.com

Dyddiad Cau 17 Ebrill 2014.