Noson Garolau

Dewch i ddathlu’r Nadolig yng Nghanolfan Soar!

Cyfle i ganu carolau Cymraeg a chlywed perfformiadau gan blant ysgolion Cymraeg lleol!

8/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful

18:00

£2.00 (Talu wrth y drws)

Dewch yn llu!Noson Garolau 2015