(English) Parti ‘Dolig y Dysgwyr

Dewch i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni ‘Dysgwr y Flwyddyn’, adloniant a bwffe Nadoligaidd.

10/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful

19:00

£12 – i archebu tocyn : http://www.theatrsoar.co.uk

Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bobParti Dolig y Dysgwyr 2015 gallu!