Dysgu’n Gymraeg

Ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu Addysg Cyfrwng Cymraeg

30 Tachwedd yn Advertureland, Merthyr Tydfil rhwng 10yb a 2yp – Cyfle i gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael yn yr ardal.