Cofrestru Ebost

e-bost digwyddiadau Menter Iaith

Mae Menter Iaith yn gweithredu system sy’n danfon e-bost i chi gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau o ddiddordeb yn yr ardal.

Dyma holiadur i gasglu cyfeiriadau ebost a gwybodaeth am eich diddordebau. Byddwn yn cynnig gwybodaeth am yr holl weithgareddau a gyflwynir yn yr ardal trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd Menter Iaith yn sicrhau diogelwch eich cyfeiriad e-bost ac ni fydd yn cael  ei ddatgelu i unrhyw un arall. Bydd modd i chi orffen defnyddio’r system ar unrhyw deg.

Mi fydd y wybodaeth hon yn eiddo i Menter Iaith yn unig ac ni fydd yn cael ei throsglwyddo i unrhyw un arall, felly mi fydd yn gwbl gyfrinachol.