Newyddion

 

 • Parti Calan Gaeaf 6 November 2013

  20131031parti1

  Ar y 1af o Dachwedd cynhaliwyd Parti Calan Gaeaf yng Nghanolfan Soar. Daeth 30 o blant yr ardal i’r digwyddiad a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys arddurno bisgedi, gwneud mygydau, gêmau a peintio wynebau.
  Braf oedd gweld cymaint o blant yn mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg.
  20131031parti2
  Rhagor
 • Gweithgareddau i blant yn ystod hanner tymor!! 14 October 2013

  flyer_clwb_c101317

  Rhagor