.Wythnosol
Digwyddiadur
DyddiadAmserBethBle
Wythnosol
Dydd Llun Poster
9.30 Cylch Meithrin Soar Llefydd ar gael ar gyfer plant 2+ mlwydd oed. Ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Caryn ar 07951 832 853. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Llun Poster
9-11 CLWB GWYLIAU SOAR! Wythnos nesaf bydd y Clwb Gwyliau Soar yn ôl rhwng 9-11 bob bore dydd Llun-Gwener! Mae'r clwb i blant 5-12 mlwydd oed a bydd amrywiaeth o weithgareddau'n cael eu cynnal. I gadw lle ffoniwch 01685 722176 Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Llun Poster
10-12 Cymraeg i Blant Cyfle i chi a'ch plant ddod i fwynhau bore o stori, canu, celf a chrefft a gêmau! Dewch draw i Ganolfan Soar rhwng 10 a 12 ar y 16eg o Chwefror! Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mawrth
10:00 - 12:00 Cymdeithas Addysg y Gweithwyr / WEA Merthyr Tudful Y Rhyfel Mawr. Cyfres o 10 Darlith gan Huw Williams. Manylion; Huw.williams@weacymru.org.uk Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mawrth Poster
6.30-7.30 Canolfan Soar Clwb Rhedeg Soar. Cyfle gwych i redwyr o bob oedran a gallu i gwrdd a chadw'n heini - yn ddelfrydol i ddysgwyr ac AM DDIM! Gofal plant am ddim ar gael hefyd i rieni sydd a phlant bl 6-9 trwy'r clwb ieuenctid. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mercher Poster
1:00 Menter Iaith Merthyr Tudful Eisiau cymdeithasu neu ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch hwylus ac anffurfiol? Dewch i'n Clwb Cinio bob dydd Mercher am 1:00 yn Cwtsh Caffi a Bar, Canolfan Soar! Croeso i bawb o bob lefel! Cwtsh Caffi a Bar, Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Iau Poster
12:45 - 3yp Dewch i ymarfer eich Cymraeg! Bob dydd Iau Dechrau 05/03/2015 12:45 - 1:30pm: (Beginner) Mynediad/Sylfaen 1:30 - 2:15pm: (Moderate) Sylfaen/Canolradd 2:15 - 3pm: Uwch/Rhygl Canolfan Soar, Merthyr Tudful
Wythnosol
Dydd Iau Poster
10:30yb Menter Iaith Merthyr Tudful Bob bore dydd iau bydd bore goffi'n cael ei gynnal yn Cwtsh Caffi a Bar. Dewch draw am sgwrs a gostyngiad ar eich paned! Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Iau Poster
12:30-2:30 Cymraeg i Blant STORI A CHÂN Dewch draw i sesiwn Stori a Chân gyda Doti yn Canolfan Soar dydd Iau 12.30-1:30 gyda Cymraeg i Blant. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer plant 0-2 oed, cyfle i ddysgu rhigymau a geirfa i ddefnyddio yn y cartref gyda’ch plentyn. Croeso cynnes i bawb. TYLINO BABI Sesiynau tylino babi am ddim yn dechrau yn Soar ar ddydd Iau 26 Ionawr 1.30-2.30 yp Am fwy o wybodaeth ac i fwcio eich lle, cysylltwch â Vicki ar 07717 495910. Am fwy o wybodaeth, dilynwch gyfrif Facebook Cymraeg i Blant: https://www.facebook.com/Cymraeg-i-Blant-Merthyr-1099843946761071/?fref=ts Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Gwener
1:30 Ti a Fi Nod y cylch Ti a Fi yw cynnig cyfle i rieni/gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Gwener
6.00yh Menter Iaith Merthyr Tudful Cynnig arbennig i blant o dan 16...tocyn a bws i weld Cymru v Bosnia ar Ddydd Gwener 10fed o Hydref am £10 yn unig!! Cyntaf i'r felin, nifer cyfyngedig iawn. Gadael Canolfan Soar am 6.00yh
Cysylltwch â 01685 722176 am wybodaeth bellach

 

 

 

Canolfan a
Menter Gymraeg Merthyr

Neuadd Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
CF47 8UB
Ffôn: 01685 722176
  

 

Uned y Gymraeg